NOVAS

  Nova extragalactica en M110  Imagen  Fran Campos  Agosto 24  mag 16.92CV

ASASSN-17HX =  Nova SCT 2017
AR 18 31 45.86   -14 18.55.5
ASASN-17hx
Nova SCT 2017   20180226.22419      12.010B Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180226.22655      11.363V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180226.22877      10.221R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180226.23134       9.886I    Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180418.13983      12.728B   Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180418.14205      12.247V   Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180418.14427      10.653R   Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180418.14649      10.788I    Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180421.12931      12.949B  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180421.13153      12.495V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180421.13375      10.809R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20180421.13597      10.999I   Javier Ruiz 
 
Imagen de la Nova SCT 2017
Carta de la AAVSO
2017
 
Nova SCT 2017 20170708.874 10.97V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170710.871 10.88V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170712.871 10.75V  Teófilo Arranz 
Nova  SCT 2017 20170712.966   10.72V  Diego Rodríguez 
Nova  SCT 2017 20170712.968    9.85R  Diego Rodríguez 
Nova  SCT 2017 20170712.900   10.49 CV   Rafael Farfan. 
Nova  SCT 2017    20170714.864  10.68V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017   20170716.909  11.68B Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170716.911    10.87V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170716.914     10.05R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170716.916     9.33I  Javier Ruiz 
  Nova SCT 2017  20170716.927     11.00v  José Ripero 
    Nova SCT 2017   20170719.860      10.77V  Teófilo Arranz 
  Nova SCT 2017     20170721.800      10.47V Teófilo Arranz 
  Nova SCT 2017    20170722.861    10.26V Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170722.930    10.40v   José Ripero 
   Nova SCT 2017    20170723.861  10.08V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170724.860   9.68V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170724.921 9.70V  Diego Rodríguez 
Nova SCT 2017 20170724.923  9.8v  José Ripero 
Nova SCT 2017 20170725.860   9.37V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170725.918  9.6v   José Ripero 
Nova SCT 2017 20170726.861  8.95V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170727.860   8.81V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017   20170727.917   8.70V  Diego Rodríguez 
Nova SCT 2017  20170728.99847  9.75B  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20170729.00069  8.81V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20170729.00374  8.05R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170729.00679  7.10I  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20170730.03935  9.70B  Javier Ruiz 
   Nova SCT 2017  20170730.04225  8.66V  Javier Ruiz 
  Imagen  Gerardo Jiménez    Julio 28.964  mag 8.67V 
Nova SCT 2017 20170802.850  9.06V Teófilo Arranz. 
 Nova SCT 2017 20170803852   9.25V  Teófilo Arranz. 
Nova SCT 2017  20170803.931   8.80 Jose Ripero 
 Nova SCT 2017  20170803.960  7.90CI Faustino García 
 Nova SCT 2017  20170803.961   8.37CR Faustino García 
   Nova SCT 2017  20170803.965  8.83CV Faustino García 
  Nova SCT 2017 20170804.850  9.48V   Teófilo Arranz 
   Nova SCT 2017 20170814.92   9.85V  Rodrigo Losada 
Nova SCT 2017 20170815.83772  10.48V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170816.83902  10.43V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170817.83772   10.65V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170818.87632   10.71V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170819.83303   10.90V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170820.83347   10.91V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170821.83036   10.96V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170823.82553 10.861V Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170901,81603 11.016V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170901.883  09.43R  Faustino García 
Nova SCT 2017  20170901.889  09.87V  Faustino García 
Nova SCT 2017 20170902.81543 11.054V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170903,81302 11.147V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170904.8120  11.167V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170904.8681  11.20v  José Ripero 
Nova SCT 2017  20170904.887  11.12V  Diego Rodríguez 
Nova SCT 2017  20170906.8722  11.2  Jose Ripero 
Nova SCT 2017 20170906.8100 10.829V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170907.8074 10.266V  Teófilo Arranz 
 Nova SCT 2017  20170910.86828  10.067B  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170910.87090    9.254V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170910.87208    8.640R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170910.87325   7.826I  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170912.82206     9.717B  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170912.82683    8.860V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170912.82984    8.128R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170912.83363    7.481I  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017 20170912,8071 8.897V  Teófilo Arranz 
Nova SCT2017 20170913.951   7.558B Faustino García 
Nova SCT2017 20170913.953    8.026R   Faustino García 
Nova SCT2017 20170913.955   8.477V  Faustino García 
Nova SCT2017 20170914.819   8.73V  Diego Rodríguez 
Nova SCT 2017 20170915,8320  8.745V Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170915.82509   9.672B  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170915.82948    8.769V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170915.83253    8.020R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170915.83558   7.308I  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170916.82019     9.646B  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170916.82338    8.820V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170916.83207    8.033R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170916.83578   7.298I  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017 20170917.8281   8.81V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170918,8228   8.87V   Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170918.8535   9.00v  Jose Ripero 
Nova SCT 2017 20170920,8311   7.686 I  Faustino García 
Nova SCT 2017 20170920,8332   8.160R  Faustino García 
Nova SCT 2017 20170920,8367   8.648V  Faustino García 
Nova SCT 2017 20170922,7916   951V Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170922.80049      10.227B    Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170922.80311       9.542V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170922.80624       8.330R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170922.81050       7.815I   Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170923.80488      10.51B  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170923.80693       9.85V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170923.80911       8.43R  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20170923.81291       8.01I  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017 20170924,8201    9.996V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170924.800     9.81V  Diego Rodriguez 
Nova SCT 2017 20170925,7920    10.141V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170926,7873   10.145V Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017  20170926.830   9.90  Jose Ripero 
Nova SCT 2017 20170927,7880  10.32V Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20170927,8311   8.25 I  Faustino García 
Nova SCT 2017 20170927,8332   8.71R  Faustino García 
Nova SCT 2017 20170927,8367   9.15V  Faustino García 
 Nova SCT 2017 20170928,7870   10.40V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20171002,7854   10.097V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20171003,7814    9.949V  Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20171005,7794    9.763V Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017 20171007,7752   10.10V Teófilo Arranz 
Nova SCT 2017   20171008,8023    9.784B   Faustino García 
Nova SCT 2017   20171008,8041    9.169V   Faustino García 
Nova SCT 2017   20171008,8052    8.722R   Faustino García 
Nova SCT 2017  20171008,8061    8.268I   Faustino García 
Nova SCT 2017  20171008.78413   10.912B  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20171008.78794  10.201V Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20171008.79015    8.689R Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20171008.79321    8.470I Javier Ruiz 
Nova SCT 2017   20171008800     10.09V   Diego Rodriguez 
Nova SCT 2017   20171011,8252    9.813B   Faustino García 
Nova SCT 2017   20171011,8271    9.209V   Faustino García 
Nova SCT 2017   20171011,8291    8.769R   Faustino García 
Nova SCT 2017   20171011,8326   8.309I   Faustino García 
Nova SCT 2017  20171012.7882   10.80   José Ripero 
Nova SCT 2017  20171013.7819        11.00v   José Ripero 
Nova SCT 2017  20171014.77688   11.570B   Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20171014.77927   10.953V  Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20171014.78119       8.915R   Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20171014.78436      9.027I   Javier Ruiz 
Nova SCT 2017  20171015.7854     10.90v    Jose Ripero 
Nova SCT 2017    20171020.82361  8.329I   Faustino García 
Nova SCT 2017    20171020.82501  8.784R   Faustino García 
Nova SCT 2017    20171020.82638  9.825B   Faustino García 
Nova SCT 2017    20171020.82778  9.226V   Faustino García 
 
 
 


NOVA SGR 2016 NO. 2 =ASASSN-16IG
R.A. 18 01 07.75  Dec. -26 31 44.8
  Carta de la AAVSO
Nova SGR 2016 no.2  20160830.344 13.15V  Teófilo Arranz
Nova SGR 2016 no.2  20160907.335  13.48V  Teófilo Arranz
Nova SGR 2016 no.2 20160911.342   13.71V Teófilo Arranz
Nova SGR 2016 no. 2   20160923.812  13.85V  Teófilo Arranz
Nova SGR 2016 no. 2 20160927.797  14.10V  Teófilo Arranz
Nova SGR 2016 no. 2  20161001.797   14.24V  Teófilo Arranz
 Observaciones mandadas a la AAVSO

 Nova Sgr 2015 No. 3 =  V5669Sgr
 Nova Sgr 2015 No. 3 =  V5669Sgr
V5669Sgr 20151001.801   9.10V  Teófilo Arranz
V5669Sgr  20151001.803 9.20v   José Ripero
V5669Sgr 20151001.838   9.12V  Diego Rodríguez
V5669Sgr  20151009.825   9.57V     Diego Rodríguez
V5669Sgr  20151013.799  10.04V  Diego Rodríguez
V5669Sgr   20151015.7854    11.00v   José Ripero
V5669Sgr     20151016.781   10.90v  José Ripero
  Espectro de la Nova

Nova AQL 2015 = V1813Aql
Descubierta por::
  - Koichi Itagaki (Teppo-cho, Yamagata, Japan), reportada by S. Nakano (Sumoto, Japan) (via CBET 4147)
  con magnitud  12.4 unfiltered, usando un  0.21-m f/3.0 reflector
Nova AQL 2015 20151008.800 16.11  Teófilo Arranz
Nova AQL 2015 20151009.776 16.18V  Teófilo Arranz
Nova AQL 2015  20151009.850  16.10V  Diego Rodríguez
Nova AQL 2015 20151013.783 16.49V Teófilo Arranz
Nova AQL 2015 20151015.783 16.58V  Teófilo Arranz

   Nova  Sagittarii 2015 Nº 2 (V5668 Sgr)

Nova Oph 2015 = PNV J17291350-1846120
R.A. 17 29 13.58   Dec. -18 46 11.7  (2000.0)
Descubierta por: Yukio Sakurai, Ibaraki-ken, Japan. Mag 12 , Marzo 29.766
OBJECT        DATE   MAG             OBS
Nova Oph 2015  20150412.178 10.00v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150413.175 10.10v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150420.116 11.50v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150421.096 11.60v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150423.089 11.70v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150424.194 09.41I Alicia Capetillo
Nova Oph 2015  20150428.089 11.50v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150513.029 11.40v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150517.021 11.50v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150518.009 11.50v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150524.993 12.00v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150526.998 12.10v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150527.997 12.10v Alfredo Glez-Herrera
Nova Oph 2015  20150528.995 12.10v Alfredo Glez-Herrera
 

NOVA CYG 2014 (V2659 Cyg) Observaciones
 
 

  Nova Cep 2014  = V0962 Cep
Descubierta  por: Koichi Nishiyama (Kurume, Japón) y Fujio Kabashima (Miyaki, Japón)
Fecha del descubrimiento:  marzo 8.792 UT 2014
R.A. 20 54 23.75  Dec. +60 17 06.9 (2000.0)
OBJECT        DATE            MAG
              Nova Cep2014   20140510.021  13.00CR     Carlos Segarra
Nova Cep2014   20140620.944  14.50CR    Carlos Segarra
Nova Cep2014   20140702.052  14.37CR   Faustino García
Nova Cep2014   20140702.053  14.82CV   Faustino García
Nova Cep2014   20140703.042  14.37CV   Faustino García
Nova Cep2014  20140718.010  15.20CR   Carlos Segarra
Nova Cep2014   20140721.020  15.33CV   Faustino García
Nova Cep2014   20140726.966  15.83CV   Faustino García
Nova Cep2014   20140726.967  15.38CR   Faustino García
NovaCep2014   20140825.882  16.00CR    Carlos Segarra
Nova Cep2014   20141003.889  16.80CR    Carlos Segarra

 Nova  Delphini  2013 (V339 Del)  Observaciones 

NOVAS EXTRAGALACTICAS
 
Nova M33 2014-12a?     20150201.000                    Pere Horts   
Nova M33 2014-12a?     20141230.818  17.26CV    Diego Rodriguez 
Nova M31 2013-08a      20130809.992  16.90CR    Juan Luis Glez Carballo 
Nova M31 2013-08c       20130817.071  17.50CR    Juan Luis Glez Carballo 
Nova M31 2013-08d      20130817.057  17.07CR    Juan Luis Glez Carballo
 

Diego Rodriguez blazares@yahoo.es
Suscribir a Destellos ( Alertas y Observaciones)

 2010
La nova  recurrente  U SCO está en explosión con una magnitud de V = 8,05 en enero 28 de 2010
 de acuerdo a las observaciones de Barbara G. Harris, New Smyrna Beach, FL, EE.UU.. La explosión fue
confirmado por Shawn Dvorak, Clermont, FL, EE.UU., que estima en 8,8 V ~ en enero 28,4743
NOVA RECURRENTE   USCO   100129.2083     8.8   Jose Ripero
  NOVA Eridanus 2009 ( KT Eri)

Nova en Aquila - N Aql 2009
19:14:09.73 +15:16:34.7 (equinox 2000.0)
Koichi Nishiyama,
Kurume, Fukuoka-ken, Japón, y Fujio Kabashima, Miyaki-cho, Saga-ken,
Informan  del descubrimiento de una nueva nova  en Aquila en magnitud
10,9 el 14.39 de diciembre .
Observaciones:
20091215.788 10.16V (M. R. Marco)
20091219.803 10.81V (M. R. Marco)

 
NOVA VUL2007 
 
 

 Nova AQL 2005

Nova decubierta en Escorpión (Sco) por Akira Takao el 5 de Agosto de 2004 posición:
 (equinox 2000.0): R.A. = 17h 29m 18.81s, Decl. = -31o 46' 01.5"
NOVA Sco   Agosto 5 8854    10.0   José Ripero
Imagen de la Nova por Diego Rodríguez
  Observaciones reportadas a la  AAVSO
Carta de la AAVSO
  Mas datos sobre la Nova


 Nova en Scutum (2003) descubierta por Hideo Nishimura (Kakegawa, Shizuoka-ken, Japan) en Agosto 28.58  (mag 8.5)
 R.A. = 18h49m38s, Decl. = -09o33'45" (equinox 2000.0).
Observaciones reportadas VSNET
  Observaciones reportadas a la AAVSO
Carta de Observacion por la AAVSO
  Imagen de Diego Rodriguez   Agosto 30 mag 9.15


Nova Sgr 2002 (No. 3)= V4743 Descubierta por:Katsumi Haseda (Aichi Japan)..mag 5
  Observaciones Reportadas VSNET
Carta de Observación.. AAVSO
 
Nova Sgr 2002 (No. 2) =V4742 Sgr Descubierta por: William Liller  (mag 8)
Observaciones Reportadas VSNET
Carta de Observación AAVSO

 
  V 838 Mon = Peculiar Nova ...mag 6... Imágenes Observaciones
  Carta de la AAVSO
Nova Cygni 2001 Nº2 Agosto 18 mag 6.4 ....Observaciones
Carta de Observación
Observaciones Reportadas VSNET.... Curva de LUZ
  Nova Cygni 2001 Julio 21 mag 11.3 ..Imagen Diego Rodríguez
Imagen Rafael Ferrando Julio 23 mag 11.7
Carta de la Nova Cygni 2001
  Nova Aql 99 Nº 2 mag 4.1.. Jose Ripero
Crisis R Corona Borealis
Nova Aql 99 July 10 mag 9.8 Imagen
  NOVA Sgr 99 mag 8.6 April 3


  Novas 95-96-97-98
Nova Ophiuchi 98, Sagittarii 98, Scorpii 1997, Sgr 96, Cas 95