150


 

Ortzi sakona CCD bidez

CCD deep sky

 

 

Ortzi sakona film bidez

Film deep sky

 

 

Eguzki sistema

Solar System

 

 

Espedizioak

Expeditions

 

 

Izar Adarrak

Star trails

 

 

Bilduma

Portfolio

 

 

Estekak

Links

 

 

Egilea

Author

 


img Adjust the brightness and contrast of your monitor until 18 grayscale steps from white to black are seen


157

Barnard 72 nebulosa iluna Ofiuko konstelazioan kokatzen da, Esne-Bidearen gainean S itxura duenez Sugea Nebulosa bezala ezaguna. Eremuan nebulosa beltz ugari daude, irudian Barnard 60, B62, B63, B67, B68, B72, B74, B75 eta B77 ikus daitezke.

Barnard 72 is a dark nebula in the Ophiuchus constellation known as Snake Nebula cause it's S-shaped dust lane over Milky-Way. It's a dark nebulaes region, Barnard 60, B62, B63, B67, B68, B72, B74, B75 and B77 can be find in this image.


Saturno. Oposizioan aurkituko da ekainak 15an.

Saturno. Will be at opposition in June 15.


Jupiter Eguzki-sistemako bosgarren planeta da, dauden gasezko lau erraldoietako bat. Sistemako planetarik handiena da. Lurrak baino 318 aldiz masa handiagoa du, eta diametroan 11 aldiz handiagoa da.

Jupiter. The fifth planet in the Solar System is one of the giants of the four giant gas planets. It's the biggest planet in the system. 318 times greater than Earth's mass and 11 times greater in diameter.

 

IDA


Messier 81 (NGC 3031 or Bode's Galaxy refering to Johann Elert Bode who discovered it) is a spiral galaxy about 12 million light-years away in the constellation Ursa Major while the Messier 82 (NGC 3034, Cigar Galaxy), about five times more luminous than the whole Milky Way, is a starburst galaxy near to M81. NGC 3077 is a small galaxy, also member of the M81 Group. Despite looking much like an elliptical galaxy, shows wispy edges and scattered dust clouds that are probably a result of gravitational interaction with its larger neighbors.

Messier 81 (NGC 3031 edo Boderen Galaxia bezala ezaguna, Johann Elert Bodek lehen aldiz aurkitu zuenez bere oroimenez izendatua) galaxia espirala da gugandik 12 milioi argi-urtera kokatzen delarik Hartz Handia konstelazioan. Messier 82 (NGC 3034 edo Zigarro Galaxia) berriz, Esne Bidea baino bost aldiz distiratsuagoa da, M81 galaxiatik gertu leherketa prozesuan dagoen galaxia da. NGC 3077 galaxia txikia da, M81 galaxia-multzoko kide bat. Nahiz eta galaxia eliptikoa dirudien izar-hodei barreiatuak ditu bere baitan, bere bizilagun handiekiko grabitazio iterezioen ondorioa izan daitekela uste da.


Barnard's Loop (Sh 2-276) is an emission nebula in the constellation of Orion. The loop takes the form of a large arc centered approximately on the Orion Nebula (M42) and it's part of the Orion Molecular Cloud Complex. The stars within the Orion Nebula are believed to be ionizing the Barnard's loop. M78 (at lower right) is a diffuse reflection nebula and belongs to the Orion Molecular Cloud Complex, lies about 1600 light years distant. The dark nebulae LDN1622 can be seen at upper left in the image.

Barnard begizta (Sh2-276) Orion konstelazioan dagoen igortze nebulosa da. Begiztak arku itxura dauka, gutxi gorabehera Orion nebulosan (M42) du bere erdigunea eta Orion Hodei Molekularraren zati bat da. Orion nebulosan zehar dauden izarrek Barnard begizta ionizatzen dutela uste da. M78 (behean eskuin aldean) islada-nebulosa hedatsua da, Orion Hodei Molekularraren zati bat osatzen duelarik gugandik 1600 argi urtera dago. LDN1622 hodei iluna goian eskuin aldean ikus daiteke argazkian.


Witch Head Nebula (IC 2118) is a faint reflection nebula in the Eridanus constellation at about 900 light years. Still to be determined, its believed to be an ancient supernova remnant or gas cloud illuminated by nearby supergiant star Rigel in Orion. Blue color is determined by the nature of the dust particles contained in the nebula by reflecting better blue than red. Radio observations confirmed substantial carbon monoxide emission throughout parts of the nebula, an indicator of the presence of molecular clouds where stars are forming.

Sorgin Buru nebulosa (IC 2118) Eridano konstelazioan 900 argi-urtera dagoen distira ahuleko islada-nebulosa da. Oraindik argitzeke dagoen arren gertu dagoen Orion konstelazioko Rigel izar erraldoiak argiztatzen duen, aintzinako supernoba baten hondarrak edo izar hodeia dela uste da. Kolore urdina nebulosaren partikulen izaerak ematen dio, kolore urdina gorria baino hobeto islatuz. Irrati uhin bidezko behaketek karbono-monoxidozko emisio nabarmena baieztatu dute nebulosaren gune zehatzetan, non izarrak sortzen ari diren hodei molekularren presentziaren adierazle.


Remaining in the Taurus Molecular Cloud, this image covers the west part of this big complex. Many dark nebulae can be seen there, B22 (center left), the Little Flame IC2087, B18 at lower right and B128 upper right.

Taurus Hodei Molekularran jarraituz, irudiak konplexuaren mendebaldeko nebulosa ilunak argazkitzen ditu, B22 (erdian ezker aldean), IC2087 nebulosa txikia, B18 behean eskuin aldean eta B18 goian eskuin aldean.


At 450 light-years distant, B7 (dark nebula center-upper), B10 (dark nebula), LDN782 (blue nebula at center), LDN1495 (large complex of dark nebulae in diagonal containing several darks nebulae, B213, B216, B217), VdB27 (yellowish nebula at left of B7), are part of the extense Taurus molecular cloud. E. E. Barnard (1857-1923) discovered many of the dark nebulae in this region published in plate 5 on his catalog A Photographic Atlas of Selected Areas of the Milky Way.

450 argi-urtera, B7 (nebulosa iluna, irudian goi erdialdean), B10 (nebulosa iluna), LDN782 (nebulosa urdina erdialdean), LDN1495 (nebulosa konplexu luzea diagonalki non nebulosa ilun ugari biltzen dituen, B213, B216, B217), VdB27 (nebulosa horixka B7tik ezkerretara) Taurus hodei molekularraren zati bat dira. E. E. Barnard-ek (1857-1923) eremu honetan zenbait nebulosa ilun aurkitu zituen bere katalogoan A Photographic Atlas of Selected Areas of the Milky Way-ko 5. argazki plakan argitaratuz.


Many targets can be seen in this widefield image taken on Cepheus. Brighter objects are, upper left LDN1250 and LDN 1250 molecular nebulae followed by at lower right by LDN 1235 molecular nebulae, VdB149 and VdB150 nebulae and PGC 67671 galaxy.

Objektu ugari ikus daitezke Zefeon kokaturiko eremu zabaleko irudi honetan. Distiratsuenak, goian ezker aldean LDN1250 eta LDN1251 hodei molekularrak, behean eskuin aldean LDN1235 hodei molekularra, VdB149 eta VdB150 nebulosak eta PCG67671 galaxia.


A molecular cloud, discovered by IRAS satellite in 1984, is a type of interstellar cloud with density and size enough to permit the formation of molecules. This image centered at NGC7497 galaxy in Pegasus, the MBM54 molecular cloud can be seen over a 3.5º square field of view. While NGC7497 galaxy lies at 60 milion light years, the MBM54 is located in the "neighborhood" at only 900ly at high galactic latitudes in the Milky Way.

Hodei molekularra (IRAS sateliteak 1984an aurkitua) izar arteko hodei mota bat da non bertan molekulak sortzeko nahikoa dentsitate eta tamaina dituen. Irudiaren erdian NGC7497 galaxia ikus daiteke Pegaso konstelazioan, MBM54 hodei molekularra 3.5 gradu karratu dituen irudi-eremu osoan zehar ikus daiteke. NGC7497 galaxia 60 milioi argi-urtera dagoen bitartean MBM54 hodei molekularra 900 argi-urtera besterik ez dago, gure galaxiako latitude altuetan.

AstroShopping

 

All the images in this site are © copyright by Iñaki Lizaso. Any use of these images without the prior written consent of the autor is strictly prohibited. Contact Iñaki Lizaso at edif300@yahoo.es
Web gune honetako irudi guztiek Iñaki Lizasoren © copyright dute. Irudi hauen edozein motako erabiliera egilearen idatzizko baimenik gabe zorrozki debekatua dago. Jar zaitez Iñaki Lizasorekin harremanetan edif300@yahoo.es

© Iñaki Lizaso